Timeline


21.2.2018Pozemek

Máme nové jižní sousedy

23.5.2018Pozemek

Máme nové severní sousedy

8.3.2019Dodavatelé

Obešli jsme několik bank, abychom zjistili info k hypotéce

15.4.2019Projekt

První návrh půdorysů

14.8.2019Projekt

Schválení nabídky na vypracování projektové dokumentace

14.8.2019Úřady

Návštěva stavebního úřadu v Bílovicích a odboru územního plánování Šlapanice

16.8.2019Úřady

Podání žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování

31.10.2019Projekt

První konzultace s projektantem

10.1.2020Projekt

První osobní setkání se severními sousedy

16.1.2020Projekt

Úprava studie (sklad a parkovací stání), aby byla v souladu s požadavky sousedů

30.1.2020Dodavatelé

Schůzka se stavební firmou DS Stavby Brno

31.1.2020Dodavatelé

Návštěva showroomu Smarteon - inteligentní elektroinstalace

Únor 2020Projekt

Získání souhlasů všech sousedů

Únor 2020Dodavatelé

Návštěvy showroomů: Hanák, Banador, Kuchyně Schmidt

Březen 2020Dodavatelé

Konzultace akumulačního krbu: Krby Metax, AT Krby

Březen 2020Dodavatelé

Poptávky: oken, bioklimatické pergoly, centrálního vysavače

12.3.2020Projekt

Převzetí projektové dokumentace pro získání stanovisek dotčených orgánů

15.3.2020Úřady

Odeslání žádosti o vyjádření obce Bílovice nad Svitavou

16.3.2020Úřady

Celostátní karanténa a zákaz volného pohybu osob kvůli Covid-19

19.3.2020Úřady

Obdrželi jsme negativní stanovisko orgánu územního plánování

23.3.2020Úřady

Odeslání žádosti o komplexní vyjádření odboru životního prostředí

23.3.2020Úřady

Odeslání žádosti o vydání závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JMK

Březen 2020Úřady

Získali jsme vyjádření správců sítí

Duben 2020Dodavatelé

Poptávky kuchyně

15.4.2020Úřady

Obdrželi jsme komplexní vyjádření odboru životního prostředí

22.4.2020Úřady

Odeslání žádosti o stanovisko správce Povodí Moravy

22.4.2020Úřady

Schůzka s referentkou územního plánování kvůli negativnímu stanovisku

30.4.2020Úřady

Odeslání žádosti o vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí - odpadové hospodářství

30.4.2020Úřady

Odeslání žádosti odboru životního prostředí o udělení souhlasu k realizaci vrtu - vodoprávní úřad

7.5.2020Úřady

Odeslání nové žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování

12.5.2020Dodavatelé

Schůzka se stavební firmou Fino Trade

13.5.2020Úřady

Obdrželi jsme kladné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK

14.5.2020Dodavatelé

Návštěva showroomu Hynka Medřického a počátek spolupráce s Artemide.cz - osvětlení

20.5.2020Dodavatelé

Počátek spolupráce s HS Geo - geotermální vrt

25.5.2020Úřady

Podání žádosti o vydání závazného stanoviska odboru životního prostředí - ochrana ovzduší

26.5.2020Úřady

Obdrželi jsme kladné stanovisko správce Povodí Moravy

27.5.2020Úřady

Obdrželi jsme souhlas se stavebním záměrem obce Bílovice nad Svitavou

1.6.2020Úřady

Odeslání žádosti o vydání stanoviska k povolení stavby vrtu Obvodnímu báňskému úřadu

3.6.2020Dodavatelé

Počátek spolupráce s AT krby - akumulační krb

4.6.2020Dodavatelé

Převzetí projektu vrtu pro tepelné čerpadlo a hydrogeologického posudku od HS Geo

4.6.2020Úřady

Obdrželi jsme kladné stanovisko orgánu územního plánování

8.6.2020Úřady

Obdrželi jsme kladné stanovisko Obvodního báňského úřadu

10.6.2020Úřady

Obdrželi jsme kladné stanovisko odboru životního prostředí - ochrana ovzduší

16.6.2020Úřady

Odeslání oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu akademie věd ČR

22.6.2020Úřady

Odeslání žádosti o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu stavebnímu úřadu

3.7.2020Úřady

Obdrželi jsme vyjádření ke stavební činnosti Archeologického ústavu akademie věd ČR

23.7.2020Úřady

Obdrželi jsme kladné stanovisko odboru životního prostředí - odpadové hospodářství

7.8.2020Úřady

Obdrželi jsme souhlas odboru životního prostředí k realizaci vrtu - vodoprávní úřad

10.8.2020Projekt

Převzetí hotového výkazu výměr a rozpočtu stavby

11.8.2020Dodavatelé

Převzetí projektu akumulačního krbu od AT krby

14.8.2020Dodavatelé

Schůzka se stavební firmou DVM

15.8.2020Dodavatelé

Schůzka s Resident Control - inteligentní elektroinstalace

17.8.2020Dodavatelé

Převzetí světelného plánu od Artemide.cz

18.8.2020Dodavatelé

Předání podkladů vybraným stavebním firmám pro vyhotovení nabídky

Srpen 2020Dodavatelé

Návštěvy bank pro získání nabídek hypotéky - Komerční banka, Hypoteční banka, ČSOB, Sberbank, Moneta, Raiffeisen