Koupili jsme pozemek


Náš pozemek jsem objevil docela náhodou. Týden před naší dovolenou v USA nás byla navštívit sestra. Byli jsme s neteří na menším výletě na Prýglu a procházeli jsme se kolem rodinných domů. Večer mi to nedalo a šel jsem po delší pauze (demotivován předchozím nezdarem) omrknout Sreality. Narazil jsem na čerstvý inzerát, který nabízel prodej stavebních pozemků v Bílovicích nad Svitavou, což byla pro nás vysněná lokalita. Další den, v neděli 7.5.2017, jsem na ten inzerát odpověděl a projevil zájem o poskytnutí více info. To místo jsem znal, několikrát jsme jeli kolem, ale celou dobu jsem si myslel, dle billboardu u silnice, že tam bude stavět nějaký developer rodinné domky. Takový byl i původní záměr, ale majitel se později rozhodl, že domky stavět nebude a pozemky rozprodá.

Odpověď na moji zprávu jsem dostal až v úterý. Realitka mi zaslala stručné info, seznam 10 parcel, které majitel prodává, jejich výměru a cenu. Všechny nabízené parcely byly bohužel příliš malé (okolo 500 m2) nebo naopak moc velké (1000 m2). Zavolal jsem tedy do realitky a zeptal se, zda by bylo možné některou z nabízených parcel rozdělit - ze 3 menších parcel udělat dvě větší. Shodou okolností jsem dostal pozitivní odpověď, protože realitka už jednala s dalšími zájemci, kteří by také chtěli rozdělit parcely.

Rezervace pozemku proběhla velmi rychle. Museli jsme to stihnout do konce týdne, protože následující týden jsme odlétali na dovolenou. O pozemky byl velký zájem, takže kdybychom to nechali až po dovolené, mohl by nám tu příležitost někdo vyfouknout. Na první pohled se nám pozemek líbil a měli jsme z toho dobrý pocit. Rozhodli jsme se tedy, že do toho půjdem. Další den ve středu jsme šli na prohlídku pozemku s realitní makléřkou. Ve čtvrtek jsme dostali návrh rezervační smlouvy. V pátek jsme smlouvu podepsali a realitka nám předložila geometrický plán pro rozdělení pozemků, který stihl majitel rychle zařídit. V sobotu jsme se sešli s majitelem a večer jsme složili kauci.

Vše proběhlo hladce a bez problémů. Rychlá rezervace však měla nevýhodu v tom, že jsme neměli žádný čas pokusit se vyjednat lepší cenu. Realitka měla o poznání lepší přístup než pan N. V rezervační smlouvě jsme dělali jen drobné úpravy. Provize RK činila 30k Kč. Po podepsání rezervace jsme dále jednali už jen s majitelem.

Měli jsme štěstí, že jsme inzerát objevili hned po zveřejnění, takže jsme si mohli vybrat parcelu, která se nám nejvíc líbila. Nicméně pro přerozdělení 3 parcel na 2 větší pan majitel sám vybral ty nejmenší parcely, kde každá měla výměru cca 470 m2. Tím vznikly 2 stavební pozemky o výměře cca 700 m2. Původně jsem chtěl ještě o něco větší pozemek, ale to už by překračovalo náš rozpočet. Parcely, které majitel vybral pro přerozdělení, se nám i tak líbily nejvíc, protože byly daleko od hlavní silnice v horní části ulice a zároveň nebyly na kraji. Z těchto dvou pozemků na nás připadnul ten horní, protože o ten dolní již projevili zájem jiní zájemci ještě před námi. Později se ukázalo, že ten horní pozemek je pro nás lepší, protože ten dolní nakonec koupili jiní lidé jako investici do budoucna a nebudou na něm zatím stavět. Tím nám vznikne v zahradě více optického prostoru a snad i lepší výhled do údolí.

Pozemek

Pozemek, který jsme koupili, splňuje všechny naše požadavky. Je dostatečně velký, má přivedeny všechny inženýrské sítě, nachází se v krásné lokalitě v blízkosti přírody, nabízí dostatek soukromí, má výbornou dopravní dostupnost, umožňuje mít zahradu orientovánu na jih, v okolí je dobrá občanská vybavenost. Jedinou nevýhodou může být čtvercový tvar (obdélník by byl zřejmě lepší) a předepsaná uliční čára 6m od hranice pozemku, což je zbytečně moc.

Ke konci června nám pan majitel zaslal návrh kupní smlouvy. Navrhli jsme několik úprav, které majitel bez problému akceptoval a v červenci jsme se s majitelem sešli, abychom probrali některé nejasnosti. Na pozemku bylo omezení zástavního práva banky, protože pan majitel si na vybudování sítí půjčil peníze. Zástavní právo mělo být zrušeno při převodu vlastnických práv. K samotnému přeparcelování dle geometrického plánu mělo také dojít při zápisu nových vlastníků do katastru nemovitostí. Dále jsme s majitelem řešili věcné břemeno k příjezdové cestě a protihlukovou stěnu u hlavní silnice, která by měla být postavena. Pan majitel nám rovněž na schůzce nasdílel podrobnou dokumentaci (výkresy) k pozemkům a protihlukové stěně.

V srpnu jsem se s majitelem sešel ještě jednou, protože nám stále nebylo jasné, jak bude zřízeno věcné břemeno k příjezdové cestě. Majitel mi objasnil, že komunikace zůstane v jeho vlastnictví a služebnost stezky, cesty a inženýrských sítí bude ošetřena formou veřejného statku. Problém byl v tom, že veřejný statek měl být zřízen až po dokončení a zkolaudování protihlukové zdi, což mělo být až za několik měsíců. Pan majitel nám předložil smlouvu s obcí o převodu pozemků a smlouvu o smlouvě budoucí, která majiteli ukládá povinnost smlouvu o převodu pozemků uzavřít. Tyto smlouvy měly zaručit, že bude zřízen veřejný statek a že tedy budeme mít k našemu pozemku přístup. Celá tato situace s věcným břemenem se nám moc nelíbila, protože jsme neměli 100% jistotu, kdy a zda vůbec bude veřejný statek zřízen. Bohužel nám nezbylo nic, než na to přistoupit.

Kupní smlouvu jsme podepsali ke konci srpna. Pozemek jsme se rozhodli financovat bez hypotéky. Peníze jsme převáděli přímo na účet banky, kde měl majitel sjednán úvěr. Nevýhodou pro nás bylo, že od roku 2016 platí daň z nabytí věcí nemovitých kupující. Zápis do KN proběhl v září a my se konečně stali novými majiteli pozemku.

Pozemek

Ještě se nám přihodila zajímavá věc. Našim potenciálním sousedům se povedlo vypátrat na nás kontakt i přesto, že ho realitka ani pan majitel nechtěli sdělit. Dvakrát jsme se s nimi sešli a řešili jsme záležitosti ohledně kupní smlouvy apod. Nakonec se rozhodli od celé věci odstoupit, zřejmě kvůli onomu problému s věcným břemenem. Nicméně jsme jim vděčni, protože díky nim byl pan majitel ochotný pozemky přeparcelovat.

Během podzimu 2017 pak byla vybudována protihluková stěna. V únoru 2018 byl zřízen veřejný statek, umožňující přístup na pozemek. Všechny pozemky v naší řadě byly nakonec přesně do roka rozprodány. První dům v ulici byl postaven už v létě 2017. To nám také dodalo před uzavřením kupní smlouvy jistotu, že by mělo být vše v pořádku. V únoru a květnu 2018 jsme pak získali nové sousedy.

Aktualizace #1: Po dvou letech (květen 2019) se prodávají zbylé pozemky na druhé straně ulice u hlavní silnice za cenu o 35% vyšší oproti naší původní ceně. Ceny pozemků jsou neuvěřitelně vysoko.

Aktualizace #2: V létě 2019 bylo vybudováno nástupiště u zastávky MHD.